درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 فروش و مالی
شامل سوالات پیش از خرید، پیگیری سفارش، تغییر در سرویس، مسائل مالی و کلیه موارد مرتبط
 طراحی و توسعه وب
پروژه های طراحی و توسعه وب
 امور دامنه ها
امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها
 پشتیبانی فنی
شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده
 شکایات، پیشنهادات و انتقادات
دریافت و پیگیری شکایات، پیشنهادات و انتقادات