اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش و مالی

شامل سوالات پیش از خرید، پیگیری سفارش، تغییر در سرویس، مسائل مالی و کلیه موارد مرتبط

 طراحی و توسعه وب

پروژه های طراحی و توسعه وب

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 پشتیبانی فنی

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

 شکایات، پیشنهادات و انتقادات

دریافت و پیگیری شکایات، پیشنهادات و انتقادات