هاست حرفه‌ای ایران

هاست حرفه‌ای اقتصادی

فضا 5 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست حرفه‌ای ویژه

فضا 10 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست حرفه‌ای استاندارد

فضا 20 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود