نمایندگی دامنه Slab A

با استفاده از این سرویس می توانید ضمن دریافت بهترین قیمت های دامنه، نسبت به فروش دامنه با نام و مشخصات خودتان (بدون ذکر هیچ نامی از ما) اقدام فرمایید.
شما برای دریافت این سرویس یکبار هزینه راه اندازی را پرداخت خواهید کرد.
برخی از ویژگی های سرویس نمایندگی ثبت دامین به شرح زیر است
تخفیف 10 درصدی
کنترل پنل اختصاصی با امکانات فراوان و منحصربفرد
قابلیت اتصال به WHMCS
قیمت های بسیار پایین دامنه
عدم نیاز به تامین ارز (پرداخت ریالی)
بدون هیچ هزینه اضافی و مخفی دیگر

نمایندگی دامنه Slab B

با استفاده از این سرویس می توانید ضمن دریافت بهترین قیمت های دامنه، نسبت به فروش دامنه با نام و مشخصات خودتان (بدون ذکر هیچ نامی از ما) اقدام فرمایید.
شما برای دریافت این سرویس یکبار هزینه راه اندازی را پرداخت خواهید کرد.
برخی از ویژگی های سرویس نمایندگی ثبت دامین به شرح زیر است
تخفیف 5 درصدی
کنترل پنل اختصاصی با امکانات فراوان و منحصربفرد
قابلیت اتصال به WHMCS
قیمت های بسیار پایین دامنه
عدم نیاز به تامین ارز (پرداخت ریالی)
بدون هیچ هزینه اضافی و مخفی دیگر